Solföljare för solcellspaneler eller solpaneler.

Med solföljare hålls solpanelen alltid riktad mot solen under dygnets ljusa timmar.Solföljare typ A1. 1500 kr inklusive moms.

En klocka styr motorn. Klockans avvikelse är högst 1 timma per år.. Justering av den görs med hjälp av två knappar.

Kalenderfunktion behövs inte. En fotocell inbyggd i motorn stoppar motorn vid kväll och inväntar ljuset på morgonen. Solpanelen vrids då direkt till den position som klockan anger. Detta sker åt motsatt håll. Kablarna vrids därför inte av.

Årstidens förändring av solen höjd gör att en justering får göras varje månad. Under 2 månader kring midsommar är förändringen ytterst liten. Justering av årstid betyder mest kring höst och vårdagjämning. Denna metod betyder att man behöver endast en motor.

Egenförbrukningen är ytterst blygsam. Styrning sker med en modern strömsnål mikrodator. Motorn gör 2 varv per dygn. Slitaget blir därför litet.Klockans avvikelse är 1 h / år. Matningsspänningen från 11 till 16 V.

Arkadien elektronik

Beställning eller frågor kan mejlas til ronald@arkadien.se Eller per Telefon +46 739 765581 Firman i närheten av Kungsbacka.